Hjemmepåske i koronaens tid

Våren 2020 gjør koronapandemien at hytte- og fjellturer må avlyses. I stedet drar vi på...