Jeg skal hjelpe deg – en sykepleiers farvel til eldreomsorgen

Jeg forstår ikke hvordan du takler å jobbe på sykehjem, sa en perifer venninne...