Ny bok om Scandinavian Star-katastrofen

– Jeg tror ikke offentligheten aksepterer at påtalemakten skyver et massedrap under teppet, sier Kjell Ola Dahl. Han er en av mange forfattere i en spennende norsk sakprosavår.

Publisert: Skrevet av: BOK365

Kjell Ola Dahl har også tidligere skrevet bok om Scandinavian Star-ulykken, som tok 159 liv natt til 7. april 1990. Denne våren er han igjen aktuell med en bok om katastrofen, Scandinavian Star: katastrofen og skandalene. Denne gangen tar han utgangspunkt i etterforskningen fra 2014, og ser nærmere på selve hendelsesforløpet.

– Utviklingen i saken har akselerert etter at forrige bok kom ut. Politiet startet ny etterforskning, Stortinget endret lovverket knyttet til straffeloven og nedsatte en granskingskommisjon. I tillegg har det kommet fram en mengde nytt og ukjent stoff etter at politiet åpnet saken på nytt. Tiden er rett og slett moden for en bok som tar for seg saken i sin fulle bredde. Spesielt fordi politiet forsøkte å gi inntrykk av at dette var parkert da de henla straffesaken for andre gang i august. Det viser seg at denne katastrofen nekter å la seg bli glemt så lenge saken ikke er oppklart, sier Kjell Ola Dahl.

Kjøp boken her

Er Nord-Europas største massedrap

Saken har fått stor oppmerksomhet i offentligheten, og er fortsatt i fokus hele 26 år etter katastrofen.
– Katastrofen Scandinavian Star er Nord-Europas største massedrap i fredstid. Over dobbelt så mange ble drept om bord i denne passasjerfergen som i antall ofre under 22. juli-terroren. Et så stort antall drepte rammer bredt i Norge. Dessuten har avsløringer i pressen og ildsjelers graving i saken gjennom mange år avslørt at rettsstaten Norge ikke har gjort en god nok jobb, verken i forhold til de pårørende eller i forhold til allmennhetens generelle rettsfølelse. Det provoserer. Jeg tror ikke offentligheten aksepterer at påtalemakten skyver et massedrap under teppet, sier Dahl.

 

Politikritikk

Dahl er ikke mild i sin kritikk av politiet. Han hevder at politiet virker mer opptatt av å forsvare eget omdømme enn å etterforske saken ordentlig.

– For det første gikk politiet ut i starten av etterforskningen og uttalte at de ikke ville fremme siktelser. Det er ganske enestående at politiet i etterforskningen av Nord-Europas største massedrap i fredstid allerede før de starter etterforskningen, har bestemt seg for ikke å avdekke straffbare forhold. Det betyr at politiet før de startet jobben, hadde bestemt seg for å lande på samme konklusjon som de fremmet i 1990. Denne holdningen har også preget politiarbeidet som er blitt gjort gjennom de tre siste årene. Politiet har i sin rapport som ligger til grunn for henleggelsen i august 2016, bevisst sett bort fra funn som viser at straffbare forhold ble begått mens skipet var under slep og mens det lå ved kai i Lysekil.

– Politiet unngikk i tillegg å ta et oppgjør med den største skandalen fra 1990 – at politiet den gang pekte ut en tilfeldig passasjer som selv var drept – og ga ham skylden for massedrapet. Det fantes ikke bevis mot mannen den gang. Det finnes ikke bevis nå. På tross av dette var politiet, da de henla saken i august, mer opptatt av å forsvare tidligere konklusjoner enn å innrømme at feil ble begått.

Hva vil skje fremover?

– Politiet hadde muligheten til rydde bordet med etterforskningen som ble gjenopptatt i 2014. De benyttet ikke sjansen. Men bare ti dager før denne saken ville vært sluset ut i historiebøkene, forandret Stortinget straffeloven slik at mordbrann aldri blir strafferettslig foreldet. Boken min fremmer ny informasjon som beviser at straffbare handlinger ble begått. Det gjenstår imidlertid å se om påtalemakten har viljen som skal til.