Kunsten å stå opp om morgenen

Vi er alle viktige brikker i samfunnets grunnmur og den blir sterkest når vi starter med oss selv. Disse rådene og mye mer finner du i boken «Kunsten å stå opp om morgenen»

 

 

Publisert: Skrevet av: Robert Mood

I en bokhandel ble jeg forleden spurt «Er dette en sånn militærbok? Det kan jo se slik ut». Men nei, den er ikke det, selv om jeg er imponert over mange soldater og fremfor alt ungdommene som søker seg inn. Jeg tar utgangspunkt i dette, men også erfaringer fra oppvekst og Røde Kors når jeg forsøker å trekke ut almenngyldige refleksjoner og råd.

En pensjonert leder med mange år i politiet sendte meg tilbakemelding om at «Boken inneholder mye livsvisdom, og gir mange temaer man kan tenke over. Boken egner seg glimrende som gavebok, til mennesker man måtte bry seg om». En veteran som leste boken fortalte meg at han kjente seg veldig godt igjen og gråt underveis, mens en far gav uttrykk for at dette var boken han ville gi til sin unge datter.

«Boken inneholder mye livsvisdom, og gir mange temaer man kan tenke over. Boken egner seg glimrende som gavebok, til mennesker man måtte bry seg om».

En toppleder i idretten skrev at hun lærte mye underveis i boken, mens psykologen som kjenner Forsvaret skrev at «Som 10 gode og forståelige råd/ trøst til ungdom, særlig til de som er rekrutter til Forsvaret, tror jeg boka er bra. Burde være obligatorisk startlesing ved innrykk.»

Hvilke råd er det så fortellingene og refleksjonene gir? Det første og viktigste er å komme oss opp om morgenen og holde fast ved noen enkle rutiner som gir en god start på dagen. Det høres jo enkelt ut, men det er jo ikke så lett for alle tenkte jeg først. Men så var det veteraner med fysisk eller psykisk skade som fastholder at det er akkurat dette; struktur og rutiner som får dem gjennom hverdagen, et lite skritt av gangen. De samme veteranene som har blitt ressurspersoner i lokalsamfunnet eller på jobben og er levende eksempel på at å ha et hull i CV´en kan snus til en styrke. Struktur og rutiner i hverdagen som starter med å stå opp, re sengen og slutter med å komme tilbake til den når dagen er over er derfor et godt råd.

Bruk så de små utfordringene i hverdagen til å trene på å overvinne tilbøyeligheten til å velge minste motstands vei. Det er ved å takle vanskeligheter og håndtere utfordringer vi vokser. Selvrespekten vokser også og vi trives bedre med oss selv.

Uansett utgangspunkt er vi sterkere sammen enn alene. Det gjelder i familien, på idrettsbanen og på jobben. bruk energi og erfaringer til å ta de rundt deg med det gode og streb etter å bli en god makker – vis oppmerksomhet. Det eneste vi oppnår ved å bebreide andre er dårlig stemning og utryggheten som brer seg i fellesskapet.

Jeg fortsetter med å anbefale alle å søke innover i seg selv for å bli kjent med egne følelser og reaksjoner, kjenne på egen svakhet, erfare at det er fryktelig mye igjen når vi tror vi er utslitt. Du er mye sterkere enn du tror!

Du og jeg er alle viktige brikker i samfunnets grunnmur og den blir sterkest når vi starter med oss selv. Disse rådene og mye mer finner du i boken «Kunsten å stå opp om morgenen» i et språk som gjør den lett å lese i forhold til et akademisk språk eller stammespråket jeg kunne brukt.

Jeg er optimist og hevder at vi har verdens beste utgangspunkt – enorme muligheter, hva venter vi egentlig på?