Helt sjef – om kvinner og ledelse og veien til toppen

Hvorfor er andelen kvinnelige ledere så lav som den er?

Publisert: Skrevet av: Signy Fardal og Line Lybo Uppard

Det er ingen tvil om at systemet må fikses for å få flere kvinner inn i topplederstillinger i norsk næringsliv. Men – er kvinnene klare når systemet er fikset?

«Kloke råd og velrettede spark» Dagbladet

Fortsatt er kun i overkant av 20 prosent av topplederne i det private næringslivet kvinner, dette til tross for at Norge regnes som et av verdens mest likestilte land.

Kjøp boka Helt sjef av Line Uppard og Signy Fardal

Kjønnsbalanse i næringslivet er viktig både i et likestillings- og lønnsomhetsperspektiv. Når halvparten av markedet består av kvinner, er det opplagt at kvinner skal være med å utforme produktene og tjenestene som tilbys.

Få kvinnelige ledere

Hvorfor er andelen kvinnelige ledere så lav som den er? En internasjonal måling viser at Norge ligger helt nede på en 50.plass (!) på listen over land med kvinnelige toppsjefer, bak land som Colombia og Rwanda.

Er det slik at kjønnsbalanse i ledelsen kun kan oppnås ved å legge forholdene til rette, eller handler det også om oss selv?  Bedriftene og politikerne må selvsagt ta ansvar for å få flere kvinner inn i lederstillinger. Men er kvinnene klare når systemet er fikset?

«(…) de gir kloke råd, slik seg hør og bør i en selvhjelpsbok: Fem råd om å bruke nettverket, ti tips til å holde motet oppe, diverse tips om smart selvskryting og så videre.» Dagbladet

Har vi god nok selvtillit? Presenterer vi oss godt nok? Tør vi å rekke opp hånda? Tør vi ta ansvar og makt? Får unge kvinner nok støtte på vei mot toppen?

Må rekke opp hånda

Det å rekke opp hånda­ – å ta ordet – er faktisk avgjørende for å bli sett og hørt på arbeidsplassen. Forskning viser at kvinner gjør dette i mindre grad enn menn.

Menn sørger for at omverdenen får det med seg når de har gjort et godt stykke arbeid

Studier viser i tillegg at kvinner er redde for å fortelle om egen suksess fordi vi ikke vil bli sett på som skrytete eller selvopptatte. Vi forventer at andre uten videre skal legge merke til oss; hvor flinke vi er og hvor godt vi jobber.

Menn sørger for at omverdenen får det med seg når de har gjort et godt stykke arbeid. I tillegg vurderes kvinner strengere av både menn og andre kvinner. Vi må derfor lære oss å skryte av oss selv, om enn på smartere måter enn menn, og fortelle om resultatene vi oppnår på veien.

Bygge relasjoner

Vi må også bli flinkere til å bruke nettverket vårt. Kvinner er gode relasjonsbyggere, vi utveksler mye informasjon, men studier viser at selv om kvinner lettere bygger nettverk, er menn flinkere til å bruke nettverket og få noe nyttig ut av det.

Selvtillit er ikke noe du er født med – det kan læres.

Menn har også bedre selvtillit enn kvinner. Det å fremstå med selvtillit er alfa og omega når det gjelder lederstillinger, hvem tør å satse på å ansette en sjef som ikke har tro på seg selv? Da er det nyttig å vite at selvtillit ikke er noe du er født med – det kan læres.

Vi mener at både bedriftene og kvinnene har et stort ansvar for å bidra til å nå målet om kjønnsbalanse på sjefskontorene. I boka Helt sjef skriver vi om det vi kvinner kan ta tak i selv, mens vi venter på at systemet fikses.

 

Signy Fardal og Line Lybo Uppard