Fem sakprosatips til jul

Bøker er perfekte gaver til de kunnskapstørste og vitebegjærlige. Her presenterer vi fem av årets beste sakprosatips.

Publisert: Skrevet av: BOK365

Asbjørn Bakke: Erik Bye (Aschehoug, 2017)

Erik Bye, Asbjørn Bakke

For den som har levd noen år, trenger ikke høvdingen Erik Bye nærmere presentasjon. Hans popularitet var på høyde med Kong Olav. Han var programleder, humanist, aktivist, sanger, forfatter, og dikter: Vår Herres klinkekuler ble i høst kåret til Norges beste sangtekst etter krigen. Vi følger den begeistrede og allestedsnærværende nasjonalskatten fra fødsel til død, og det legges ikke skjul på noe. Asbjørn Bakkes biografi kan leses med fryd i sinn og sang i hjertet. Bakke har brukt syv år på verket sitt, og leser man kildelisten, er det til å forstå. Boka er en litterær biografi, fri for oppramsing, full av detaljer og liv, og flyter dermed som en god roman.

 

Kristoffer Egeberg: Fredsnasjonen Norge (Kagge, 2017)

Fredsnasjonen Norge, Kristoffer Egeberg

Følger man nyhetssendingen, får man lett inntrykk av at politikerne har bra innsikt og rasjonelt overblikk på det meste. Tidligere FN-soldat, nå Dagblad-journalist, Kristoffer Egeberg forteller sobert den nesten utrolige historien om hvordan politikerne og forsvarsledelsen har latt tilfeldighetene styre skjebnen til norske soldater i utlendighet. Svært spennende, men også opprørende lesning. En trygg anbefaling til alle som er interesserte i norsk forsvars- og fredspolitikk.

 

Anne Karin Sæther: De beste intensjoner – Oljelandet i klimakampen (Cappelen Damm, 2017)

De beste intensjoner, Anne Karin Sæther

Vil man forberede seg på en av de viktigste politiske problemstillingene landet står overfor, skal man ta seg tid til å lese Anne Karin Sæthers grundige og veldokumenterte bok om klimapolitikk og rammevilkårene for den norske oljebransjen. Det har vært snakket om kampanjer for å samle inn penger til å dele boka ut til alle representantene på Stortinget. Det er ingen dårlig idé. Politisk er boka blant årets – kanskje tiårets – aller viktigste utgivelser.

 

Alf R. Jacobsen: Skjebnehøst: Nord-Norge 1944 (Vega, 2017)

Skjebnehøst, Alf R. Jacobsen

Norsk journalistikks «grand old man» Alf R. Jacobsen er en engasjerende historieforteller og en folkeopplyser av format. Høsten 1944 gir Hitler ordre om å trekke de tyske styrkene på over 200 000 mann tilbake fra Øst-Finnmark og Finland. På samme tid ble det gitt ordre om tvangsevakuering av alle finnmarkinger og total nedbrenning av alle hus. De senere årene har det blitt mye fokus på Oslo hva gjelder krigshistorien. Skjebnehøst korrigerer inntrykket. Alf R. Jacobsen, selv fra Hammerfest, har i 20 år samlet kildemateriale til dette kanskje hans dokumentariske hovedverk.

 

Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet. Fra ettpartistat til flerkulturell stat (Dreyers forlag, 2017)

Terje Tvedt, Det internasjonale gjennombruddet

Professor og forfatter Terje Tvedt ønsker å bidra til nytenkning. Der andre drøvtygger gamle sannheter, finner Tvedt nye innfallsporter og vinkler. Det skjer ikke ofte at et forlag må melde om at det ikke makter å håndtere pågangen, men Dreyer har måttet gå til slikt skritt: – På grunn av ekstrem etterspørsel er vi nødt til å stenge salget av denne boken på våre nettsider. Tvedt ønsker et oppgjør med den «humanitær-politiske eliten» som ofte og vanemessig presenteres i norsk offentlighet, les: vedtatte «sannheter» hva gjelder bistand- og innvandringspolitikk.  Boka er et skarpt og viktig korrektiv å ta med seg – uten at man tvinges til å måtte kjøpe hele argumentasjonsrekka.